Thursday, April 4, 2013


MINIT MESYUARAT
PANITIA KAJIAN TEMPATAN
KALI PERTAMA 2013
SEKOLAH KEBANGSAAN  KAMPUNG JEPAK, BINTULU.

TARIKH           : 15 Januari 2013 (Selasa)
 MASA             : Selepas Selesai Sesi Persekolahan
TEMPAT          : Bilik Darjah 4 Merah

KEHADIRAN :
1.     Pn. Veronica Jinap Anak Sigat
2.     En.Thow Lu Siew
3.     Cik Laila Suhana Bt Morshidi
4.     Pn.Norhafidah Bt Hanapiah
5.     En.Wan Khairul Fairuz B. Wan Khalid
6.     En.Mohd Izwan B. Mohd Rashid

AGENDA :
1.     Ucapan alu-aluan Pengerusi
2.     Jawatankuasa Panitia Pendidikan Kajian Tempatan 2013
3.     Sukatan Pelajaran dan Rancangan Tahunan Kajian Tempatan
4.     Format Rancangan Pelajaran Harian Kajian Tempatan
5.     Pengurusan Kertas Peperiksaan
6.     Perancangan Aktiviti Tahunan
7.     Hal Lain
Bil
Agenda
Catatan

1.

Ucapan alu-aluan Ketua Panitia Kajian Tempatan
-       Ketua Panitia mengucapkan Selamat Petang dan kepada semua yang hadir ke mesyuarat kali pertama bagi tahun 2013.
-       Ketua Panitia mengharapkan kerjasama yang padu daripada semua ahli agar semua aktiviti yang dirancang dapat berjalan dengan lancar. -       Encik Mohd Izwan Bin Mohd Rashid

2.

Jawatankuasa Pendidikan Kajian Tempatan 2012
-       Pelantikan Jawatankuasa Panitia Kajian Tempatan telah diadakan. Pelantikan Setiausaha Panitia Kajian Tempatan dan semua guru menyokong En. Wan Khairulfairuz Bin Wan Khalid dilantik sebagai Setiausaha Panitia Kajian Tempatan tahun 2013.-       Rujuk Lampiran 1.

3.

Sukatan Pelajaran dan Rancangan Tahunan PSV
-       Perbincangan mengenai penggunaan RPT / HSP


-       Semua Guru Panitia KT

4.

Format Rancangan Pelajaran Harian Kajian Tempatan
-       Perbincangan mengenai penggunaan RPH. Ketua Panitia meminta semua guru panitia menggunakan format yang sama bagi RPH Kajian Tempatan.-       Semua Guru Panitia KT

5.

Pengurusan Kertas Peperiksaan
-       Ketua Panitia telah membahagikan guru yang terlibat untuk menyediakan kertas ujian dan perkara ini mendapat persetujuan semua guru.

TAHUN
SEM 1
SEM 2
4
PN.VERONICA
EN.THOW
5
CIK LAILA
PN.VERONICA
6
PN. NORHAFIDAH
EN.FAIRUZ

-       KP meminta semua guru untuk memberikan salinan hard copy dan soft copy kertas ujian peperiksaan yang telah siap untuk disimpan dalam bank soalan fail panitia.-       Semua Guru Panitia KT


6.

Perancangan Aktiviti Tahunan
-       Pertandingan Buku Skrap Kemerdekaan
-       Kuiz Bulan Kemerdekaan
-       Pertandingan mewarna bendera Malaysia dan Sarawak
-       Pertandingan Lagu Patriotik
-       Pertandingan mendeklamasikan sajak
-       Pertandingan menghias kelas-       Semua Guru Panitia Kajian Tempatan


7.

Penangguhan Mesyuarat
-       Mesyuarat telah ditangguhkan pada 3.30 petang dan KP mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan.


-       Encik Mohd Izwan Bin Mohd Rashid

    Disediakan oleh ;                                            Disahkan oleh ;
                                                                                         
 __________________­­­________                         _________________________________
( En. Wan KhairulFairuz B. Wan Khalid )              ( En. Mohd Izwan Bin Mohd Rashid )
Setiausaha,                                                        Ketua Panitia Kajian Tempatan
Panitia Kajian Tempatan,                                    Sk Kampung Jepak,
Sk Kampung Jepak,                                                      Bintulu.
Bintulu.                                         

Tarikh : .....................................                                                        Tarikh : ...................................

Lampiran 1